Уважаеми клиенти,   

 


Фирма Ексагон ЕООД желае да Ви улесни максимално при ползване на онлайн магазина си и затова Ви съветваме да се запознаете предварително с въведените от нас правила и условия за дейността му.

 
1.    Фирма Ексагон ЕООД, с удостоверение 0т БАБХ №02490 от 26.09.2011г., е собственик на Интернет сайт  http://www.hexagone-bg.com , който представлява онлайн магазин за шампанско и гурме храни и услугите по тяхното предлагане, аранжиране и доставка.
2.    Онлайн магазина на фирма Ексагон ЕООД работи със своите клиенти чрез:
•    Наложен платеж / плащане при доставка /
•    Превод на суми по банков и небанков път / пощенски или телеграфен запис, с Western Union или Money Gram/
Всяка друга нововъведена форма на разплащане, различна от горепосочените между Ексагон ЕООД и клиентите, фирмата  ще публикува в онлайн магазина си за запознаване от страна на клиентите.
3.    Обявените в онлайн магазина цени на стоките са крайни и не включват в себе си цената за доставка или друга услуга.
4.    Съгласно Закона за здравето ( в сила от 01.01.2005 г.) на лица под 18 годишна възраст не се разрешава закупуването на алкохол.В изпълнение на този закон Ексагон ЕООД си запазва правото да анулира и неизпълнява направени поръчки за алкохол от лица под тази възраст.Същите носят отговорност при попълването на неверни и заблуждаващи данни.
5.    Съгласно ЗЗП/ Закон за Защита на Потребителя/ и приетите в ЕС и у нас правила всеки потребител има право да върне закупената от него стока (без хранителни продукти) в рамките на 7 работни дни от датата на получаването.
6.    Ексагон ЕООД си запазва правото да оцени състоянието на върнатата стока и при констатирано нарушаване на цялостта и опаковката се удържа 20% от цената й.
7.    Всички видове разходи, извършени от потребителя при връщането на стоката са за негова сметка.
8.    За всяка върната стока Ексагон ЕООД изготвя протокол за състоянието й и си запазва правото да откаже приемането на вече използвана от потребителя стока.

 

 

 

  Условия за правилната дейност на онлайн магазина

 

  Условия за доставки и организация на доставките извършвани от фирма Ексагон ЕООД     

 

  Организация на доставките на посочен адрес


 

 

 

 

 

       
                Условия за правилната дейност на онлайн магазина

1.    Всеки  клиент, който желае да ползва нашите стоки и услуги е длъжен да се запознае внимателно с обявените от нас условия и правила.
2.    В Република България важи Директивата на ЕС за продажбите от разстояние и приемането на обявените от нас правила и условия за ползване на онлайн магазина от страна на клиента, се приема за сключено споразумение между Ексагон ЕООД и съответния клиент.
3.    Предоставянето на лични данни, ползването на интернет услугите в онлайн магазина на Ексагон ЕООД и поръчаните стоки и услуги са отговорност на потребителя.
4.    Фирма Ексагон ЕООД се грижи за опазването и неразпространението на личните данни на потребителя.
5.    Фирма Ексагон ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, както и за загуба на данни, произтекли от външни и независещи за фирмата условия.
6.    Фирма Ексагон ЕООД има право да предоставя на овластени трети лица / Съдебна власт, МВР, органите на прокуратурата, НАП и др./ всички лични данни на клиенти на онлайн магазина при съответното законово поискване.
7.    Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
8.    Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Ексагон ЕООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
9.    Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в онлайн магазина начин.
10.    Потребителят носи всички предвидени от закона санкции при неизпълнение на договорните си отношения с фирма Ексагон ЕООД или при опит да въздейства нерегламентирано върху електронната система , използвана от Ексагон ЕООД. В тези случаи фирмата си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на потребителите за разкриване идентичността им и предаването им на длъжностните органи.
11.    Фирма Ексагон ЕООД си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до онлайн магазина на потребители, които нарушават приетите правила за дейност на фирмата.
12.    Фирма Ексагон ЕООД си запазва правото да  променя цените на предлаганите услуги и стоки без предварително да е длъжен да предупреди за това клиента, освен в случаите когато стоката е предварително заплатена или поръчана с наложен платеж.
13.    При допуснати технически грешки в публикуването на  онлайн магазина, Ексагон ЕООД си запазва правото да  откаже изпълнение на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин за това на потребителя.
14.    Съгласно т.13 ако стоката е била платена или средствата са били депозирани във сметка на фирма Ексагон ЕООД, то фирмата е длъжна да възстанови сумите за своя сметка.
15.    Ексагон ЕООД си запазва правото, съгласно своята политика и приоритети, по всяко време да променя, добавя, заличава или преотстъпва обявените условия за ползване на онлайн магазина. Последният е постоянно изменящ се и адаптиращ се към реалните условия на търговия електронен продукт и като такъв, всеки клиент регистрирал се във него, дава своето изрично съгласие за създаване на взаимоотношения между него и Ексагон ЕООД.
16.    Всеки клиент е длъжен внимателно да се запознае със съдържанието и описанието на предлаганите в онлайн магазина продукти.
17.    При възникване на въпроси относно дадена стока или услуга, можете да ползвате формата за обратна връзка с Ексагон ЕООД, обявена в онлайн магазина.
18.    Всичко това следва да извършите преди да сте поръчали стоката.
19.    Ексагон ЕООД не носи отговорност за информацията, гаранциите и услугите обявени от производителя, чиито продукти представлява, както и за всички причинени щети, произлезли в резултат на ползването на фирмения онлайн магазин.
20.    Основните елементи в двустранния процес на взаимодействието между клиента и фирмата-доставчик са:
•    „Поръчка” – извършва се от потребителя (клиента ) на онлайн магазина и представлява сбор от всички негови действия до окончателното заявяване и заплащане на стоката
•    „Стоки” – предлагащите се в онлайн магазина предмети
•    „Потребител”- е всяко пълнолетно лице, което се  е регистрирало във фирмения онлайн магазин
•    „Услуга” – това е сбор от действия на фирмата-доставчик или упълномощено наета фирма по предлагането, продажбата и доставката на стоката до клиента
21.    Ако след прочитането на обявените от нас условия и правила в сайта ни, продължавате да използвате нашия онлайн магазин, това ще се счита като доказателство, че приемате безусловно нашите правила и условия на работа. Това ще се счита и за пълноправно взаимоотношение между Ексагон ЕООД и съответния клиент.   

 

              Условия за доставки и организация на доставките извършвани от фирма Ексагон ЕООД     


Уважаеми клиенти,   


За да се извърши доставката на стоки, поръчани чрез онлайн магазина на фирма Ексагон ЕООД, следва да са изпълнени следните условия:
1.    След като сте се запознали с обявените от нас правила и условия за работа на онлайн магазина, следва да се регистрирате в база данните, на  фирмения сайт.
2.    За да се осъществи исканата от Вас доставка, е необходимо да сте избрали коя от обявените в онлайн магазина форми на заплащане желаете да използвате.
3.    Ако сте избрали формата на „Наложен платеж”, следва да завършите докрай описаните стъпки и процедури по поръчване на стоките във фирмения онлайн магазин.Само така, Вие ще можете да бъдете сигурен, че поръчаната от Вас стока е окончателно договорена.
4.    Ако сте избрали формата на” Превод на суми по банков и небанков път” следва да изпратите до фирмата копие ( екземпляр ) от платежното нареждане или съответния платежен документ / не по-късно от 24 часа преди датата на доставката/ или да изпратите чрез SMS / e-mail, телефон/ контролния номер на платежния документ и кода на Вашата заявка, която се явява основание за плащане.След това се свържете с нас, чрез обявените на сайта ни начини, за да извършим проверка за превода или да уточним всички допълнително възникнали за двете страни въпроси.
5.    Ако желаете да посетите нашия офис и сами да си получите поръчаната стока, но сте извършили превода на сумата през банкова сметка – просто представете в офиса платежното нареждане.
6.    Вашата доставка ще започне само при изпълнението на горецитираните условия.
7.    И при двете форми на заплащане съществува опцията за доставка на посочен адрес, но след като са уточнени с нашия фирмен офис всички детайли по доставката и нейното заплащане.
8.    Моля, попълвайте коректно и пълно Вашите лични данни, адрес на доставка, телефон, имейл, особенности на доставката и др. за да може същата да бъде извършена  съгласно вашите изисквания.


           

               Организация на доставките на посочен адрес

1.    Фирма Ексагон ЕООД сама избира кой да извърши доставката, освен ако клиентът изрично не е упоменал друго и не е заплатил предварително за това.
2.    При доставка извършвана от фирма Ексагон ЕООД или друга наета за тази цел куриерска фирма, куриерът на фирмата се представя официално и носи отличителните знаци и фирмена емблема.
3.    Вие заплащате лично на него за стоката и услугата по доставката й, за която сте били уведомени с автоматично съобщение от Ексагон ЕООД.
4.    Куриерите са длъжни да ви предоставят хартиен екземпляр от Вашата заявка, която вече сте получили в електронната си поща.
5.    Прилагаме две форми на доставка – „ЕКСПРЕСНА” и „ОБИКНОВЕНА”
6.    Доставките се извършват до всяка точка на България.
7.    За доставки извън границите на България, всички условия се договарят и заплащат предварително.
8.    За доставки на място, което е отдалечено от големите градове, Ви съветваме да направите Вашата заявка 2-3 дни по-рано.
9.    Експресната форма на доставка /независимо за къде / се договаря лично с фирма Ексагон ЕООД.
10.    Обикновенната форма на доставка се изпълнява в рамките на 24 часа след окончателно договорената стока и се заплаща на цена 5.00 лв./за територията на гр.София/  и 7.00 лв./ за останалата част от страната/
11.    За точен час на доставка се заплаща  допълнително 5.00 лв, а за хладилна чанта - 8 лв.
12.    Доставката за град София се изпълнява в рамките на работния ден, но при условие, че поръчката е направена до 12.00 часа на обяд.
13.    За поръчки направени след този час, доставката ще бъде извършена на следващия ден – до 12 часа.
14.    Фирмата извършва експресни доставки  в събота и неделя при цена за доставка 10 лв.
15.    Фирма Ексагон ЕООД не носи отговорност за грешно попълнен адрес и други лични данни, както и че лицето-получател не е намерено на посочения адрес в определения интервал от време и поради това се провали доставката.
16.    Всички извършени в тази връзка разходи или недоставяне на стоката поради грешно въведени данни са за сметка на поръчалия стоката.
17.    Недоставената стока се връща обратно в офиса на фирмата и получателят сам организирва нейното следващо получаване.
18.    Ако желаете избраната от Вас стока да бъде доставена на адрес различен от Вашия или на няколко други адреса, то следва първо да уведомите писменно за това фирмения офис. Куриерът ще дойде на Вашия адрес за да заплатите поръчката и доставката на адреса/адресите които желаете.
19.    Горецитираната услуга се заплаща двойно, поради факта, че куриерът посещава последователно два и повече адреса.

 

Адрес на фирмата:                                                                                                        

 гр. София, пк.1756
 ул. Зелена поляна 11,блок 4, ап.9Банкова  сметка:                                                                                

 Първа Инвестиционна Банка                        

 бул. Драган Цанков 37

 IBAN     63FINV91501004160452

 BIC        FINVBGSF

  Фирма  Ексагон   ЕООД


 

 

Телефон за връзка:                                                                                                                    

 0886 91 01 91

0884 30 77 13